Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym
O nas
Zarząd
Statut Stowarzyszenia
Deklaracja Ideowa
Deklaracja Członkowska
Kontakt

Deklaracja IdeowaDeklaracja Ideowa

Europejskiego Stowarzyszenia Pomocy PoszkodowanymStale rozwijająca sie motoryzacja, otwarcie granic oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zwiększenie ruchu drogowego. Skutkiem tego stan bezpieczeństwa na naszych drogach ciągle ulega pogorszeniu. Mówią o tym coroczne statystyki policyjne i ukazują rozmiar zagrożenia.
Wypadki stały się problemem ponadnarodowym.
Nasze Stowarzyszenie podejmuje działania związane z problematyką ruchu drogowego i poprawieniem bezpieczeństwa na drogach. Dokładamy wszelkich starań zmierzających do zminimalizowania skutków tragedii dla Osób, które zostały przez nią dotknięte.

Dlatego też powołaliśmy do życia


Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym.


Działalność ESPP głównie opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

Celem naszym szczególnie jest :
1. Prowadzenie, inicjowanie i wspieranie wszelkiej działalności i rozwiązań mających na celu pomoc Ofiarom wypadków i innym Osobom Poszkodowanym w dochodzeniu ich praw i roszczeń oraz w leczeniu i rehabilitacji.

2. Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa w komunikacji.

3. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

4. Prowadzenie działalności na rzecz Osób niepełnosprawnych.


Terenem działania Europejskiego Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym jest cały kraj oraz Państwa Członkowskie Unii Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym los Ofiar wypadków nie jest obojętny oraz poprzez swoje działanie chcieliby dać promyk nadziei tym ludziom na powrót do normalności.

Może dzięki Tobie?
Osobom, które dotknęła tragedia wróci uśmiech na twarz.

Może dzięki Tobie?
Dziecko jeszcze raz wsiądzie na rower, pobawi się swoją ulubioną zabawką.

Może dzięki Twojej pomocy?
Będziemy mogli wysłać na rehabilitację jeszcze jednego Poszkodowanego.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY I PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS !!!


Deklaracja Ideowa (PDF) POBIERZ


© 2009 Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym Webmaster: ESPP